Grupa truskawkowa

Wpisz litery, słowa by filtorwać wyniki. Zaleziono (41) wyników.

Ochrona truskawek przed groźnymi chorobami, oraz zabieg koszenia liści truskawki po zbiorze owoców.
grupa truskawkowa
31 May 2018
Oglądane 66 razy
Poprawa jakości truskawek w czasie zbiorów.
grupa truskawkowa
31 May 2018
Oglądane 64 razy
Aktualna sytuacja na plantacji, truskawek. Zagrożenie ze strony niektórych chorób, znacznie wzrasta.
grupa truskawkowa
31 May 2018
Oglądane 101 razy
Dlaczego odmiany późne truskawek słabiej kwitną ? Jak można pomóc rośliną, w lepszym kwitnieniu i wydawaniu owoców ?
grupa truskawkowa
31 May 2018
Oglądane 53 razy
Galeria zdjęciowa, prezentuje aktualne problemy na plantacji truskawki.
grupa truskawkowa
31 May 2018
Oglądane 45 razy
Zmiana warunków atmosferycznych, niesie ze sobą kolejne zagrożenia we wzroście i rozwoju roślin. O tym jak prawidłowo planować zabiegi odżywienia truskawek. Można przeczytać w bieżącym komunikacie.
grupa truskawkowa
31 May 2018
Oglądane 126 razy
W czasie ocieplenia pogody, oraz ciepłych i słonecznych dnia. Może nasilić się występowanie przędziorka na plantacji truskawek.
grupa truskawkowa
31 May 2018
Oglądane 46 razy
W najbliższym tygodniu zapowiadany jest kolejny chłodny okres. W czasie którego mogą występować przymrozki, zagrażające kwiatom i roślinom. Jakie zabiegi wykonać i jak chronić, rośliny przed skutkami przymrozków ?
grupa truskawkowa
31 May 2018
Oglądane 56 razy
Aktualna stypulacja na plantacji truskawek, zagrożenie ze strony najgroźniejszych chorób. Jak prawidłowo dobierać fungicydy, i chronić truskawki.
grupa truskawkowa
31 May 2018
Oglądane 110 razy
Wzmocnienie roślin, na czas nadchodzących przymrozków. Wsparcie roślin w czasie chłodów i niekorzystnych warunków atmosferycznych. Okrywanie roślin agrowłókniną biała i folią perforowaną.
grupa truskawkowa
31 May 2018
Oglądane 122 razy
Zgnilizna korony truskawki i skórzasta zgnilizna owoców. Jak prawidłowo identyfikować uszkodzenia mrozowe, i objawy fytoftorozy na truskawkach. Biała i czerwona plamistość liści truskawki.
grupa truskawkowa
31 May 2018
Oglądane 217 razy
Wzrost i rozwój truskawek na plantacji, zagrożenie chorobami w okresie wiosennym. Prawidłowy dobór fungicydów, w zależności od patogenu, jaki przebiegu warunków atmosferycznych.
grupa truskawkowa
31 May 2018
Oglądane 203 razy
Kiedy najlepiej stosować nawozy azotowe, na plantacji truskawek ? Należy wybierać nawozy jedno czy wieloskładnikowe? O ważnych aspektach nawożenia truskawek wiosną, pisze dr. Zbigniew Jarosz.
grupa truskawkowa
31 May 2018
Oglądane 218 razy
Warunki pogodowe panujące w okresie wiosennym mają duże znaczenie dla rozwoju roślin i uzyskania odpowiedniej jakości i ilości plonu owoców. Warunki termiczne wpływają również na aktywność szkodników roślin. Już od tygodnia w różnych rejonach Polski zauważyć można aktywność przędziorków.
grupa truskawkowa
31 May 2018
Oglądane 103 razy
Jak pomóc truskawkom po zimie ? Jak prawidłowo stymulować rośliny, uszkodzone przez mróz ?
grupa truskawkowa
31 May 2018
Oglądane 200 razy
Jak truskawki przetrwały zimę ? Czy na roślinach występują duże, uszkodzenia mrozowe ? Od czego zależało dobrze przezimowanie roślin ? Na te i inne pytania odpowiada dr. Zbigniew Jarosz w komunikacie nr. 2. Wkrótce relacja filmowa.
grupa truskawkowa
31 May 2018
Oglądane 190 razy
Jak prawidłowo, pobierać próby do analiz chemicznych? Jak zlecać wykonanie analizy gleby. Szczegółowe instrukcje dotyczące pobierania prób glebowych.
grupa truskawkowa
31 May 2018
Oglądane 53 razy
Chemiczna analiza gleby, pobieranie próbek. Wykonanie analiz i opracowanie, harmonogramu nawożenia truskawki.
grupa truskawkowa
31 May 2018
Oglądane 47 razy
Jesienne wapnowanie plantacji, dawki i wybór nawozów wapniowych. Odczyn gleby a zawartość wapnia w ryzosferze. Jesienne nawożenie truskawek fosforem. Zabezpieczenie plantacji przed silnym spadkiem temperatury.
grupa truskawkowa
31 May 2018
Oglądane 66 razy
Zmienik lucernowiec to pluskwiak żerujący na pąkach kwiatowych, kwiatach i zawiązkach owoców truskawek. Zwykle pojawia się on na roślinach już wczesną wiosną, jednak największe szkody powodowane przez ten gatunek mają miejsce w okresie letnim, gdy na roślinach występuje drugie pokolenie szkodnika. Zmieniki atakują głównie truskawki polowe na późniejszy zbiór oraz uprawiane pod osłonami. W okresie letnim na polach kwitnie mniej roślin, a więc kwiaty truskawek są atrakcyjnym pokarmem dla drugiego pokolenia zmienika, liczniejszego od pierwszego, które masowo nalatuje na plantacje.
grupa truskawkowa
31 May 2018
Oglądane 47 razy
Zabiegi dolistne wzmacniające rośliny na skutki stresu biotycznego i abiotycznego. Wykorzystanie wapnia, siarki i krzemu w zabiegach po za korzeniowych. Wzmocnienie roślin poprzez ich podlewanie lub fertygację, kwasami humusowymi.
grupa truskawkowa
31 May 2018
Oglądane 180 razy
Letnie warsztaty Grupy Truskawkowej Osadkowski SA (czyt. też?) były doskonałą okazją do podsumowania działań realizowanych w bieżącym sezonie w ramach Grupy Truskawkowej, a także szansą na omówienie aktualnych zaleceń dotyczących nowości z zakresu ochrony oraz uprawy najnowszych odmian truskawek.
grupa truskawkowa
31 May 2018
Oglądane 19 razy
Letnie warsztaty Grupy Truskawkowej Osadkowski SA zorganizowane przez firmy Osadkowski SA oraz portal jagodnik.pl 7 sierpnia w Brodni Górnej koło miejscowości Buczek koncentrowały się na tematach związanych z pielęgnacją truskawek po zbiorze owoców, wyborem odmian oraz omówieniem najnowszych zaleceń z zakresu sadzenia truskawek. Seminarium połączone było z pokazami maszyn do ochrony oraz tych pomocnych w przygotowaniu stanowiska oraz zakładaniu plantacji. Z zainteresowaniem spotkało się omówieniem systemów rekomendowanych do nawadniania oraz kondycjonowani sadzonek truskawek oraz ich sadzenia.
grupa truskawkowa
31 May 2018
Oglądane 17 razy
Nawożenie dokorzeniowe na plantacjach koszonych i niekoszonych
grupa truskawkowa
31 May 2018
Oglądane 147 razy
Koszenie liści jest jedynie zabiegiem fitosanitarnym - należy go wykonywać tylko wtedy, gdy na plantacji istnieje duża presja infekcyjna ze strony chorób grzybowych oraz wysokie zagrożenie rozwojem groźnych szkodników (np. przędziorka, roztocza truskawkowego) i gdy pozostawienie liści na roślinach będzie ograniczało efektywność zabiegów ochrony.
grupa truskawkowa
31 May 2018
Oglądane 19 razy
W najbliższym czasie zapowiadane są wysokie temperatury, dlatego warto włączyć nawodnienie. Nalezy też zastsować zabiegi ograniczające transpirację i stres.
grupa truskawkowa
31 May 2018
Oglądane 63 razy
Kwieciak malinowiec to groźny szkodnik truskawek. Uszkadza pąki kwiatowe i kwiaty, redukując plon. Jak rozpoznawać kwieciaka malinowca, jak go skutecznie zwlaczać. Można przeczytać w tym komunikacie.
grupa truskawkowa
31 May 2018
Oglądane 109 razy
Opis chorób lisci truskawek, profilaktyka, zasady prawidłowej lustracji plantacji. Podatność odmian na porażenie ze strony mączniaka prawdziwego. Chemiczna ochrona truskawek, przed chorobami lisci.
grupa truskawkowa
31 May 2018
Oglądane 337 razy
Ostrożnie ze stosowania herbicydów na plantacji. Ochrona chemiczna przed chwastami, jest bardzo powszechna. Lecz źle wykonany zabieg może, przynieść więcej problemów niż korzyści.
grupa truskawkowa
31 May 2018
Oglądane 49 razy
Zdjecia obrazujące uszkodzenia, roślin spowodowane przez przędziorka chmielowca. Należy aktualnie zwrócić szczególną uwagę, na obecnosć tego szkodnika na plantacji. Oraz w razie potrzeby podjąć odpowiednie działania.
grupa truskawkowa
31 May 2018
Oglądane 52 razy
zwalczanie przędziorków, zwalczanie roztocza truskawkowca, lustracje na obecność roztoczy w uprawie truskawki
grupa truskawkowa
31 May 2018
Oglądane 34 razy
Zabiegi agrotechniczne zmniejszające skutki spadków temperatury poniżej zera. Okrywanie roślin włókniną polipropylenową. Zabiegi wzmacniające odporność roślin na przymrozki.
grupa truskawkowa
31 May 2018
Oglądane 69 razy
aktualna faza rozwojowa roślin, przebieg regeneracji uszkodzeń mrozowych, zabiegi pozakorzeniowe stymulujące odbudowę uszkodzeń mrozowych, zabiegi dokorzeniowe stymulujące odbudowę uszkodzeń mrozowych
grupa truskawkowa
31 May 2018
Oglądane 96 razy
nicienie w uprawie truskawki, węgorek truskawkowiec i chryzantemowiec, guzak północny, korzeniak szkodliwy- zapobieganie i zwalczanie
grupa truskawkowa
31 May 2018
Oglądane 110 razy
faza rozwojowa roślin i przebieg pogody, zasady nawożenia dokorzeniowego a uszkodzenia mrozowe, wiosenne nawożenie a zasobność gleby i wymagania odmianowe, konfiguracje doglebowego nawożenia wiosennego
grupa truskawkowa
31 May 2018
Oglądane 309 razy
Zabiegi dolistne (pozakorzeniowe), pierwszy zabieg stymulujący uszkodzenia po pełnym ruszeniu wegetacji, zabiegi dokorzeniowe
grupa truskawkowa
31 May 2018
Oglądane 71 razy
Jak szkodniki przetrwały zimę, kwieciak malinowiec, zmieniki i wciornastki, przędziorek chmielowiec i roztocza truskawkowca
grupa truskawkowa
31 May 2018
Oglądane 33 razy
Artykuł opisuje podstawowe funkcjie Grupy Truskawkowej, orazinformacjie o jej funkcionowaniu w sezonie 2016
grupa truskawkowa
31 May 2018
Oglądane 49 razy
Przed nowym sezonem 2016. Aktualny przebieg wegetacji. Współpraca w ramach programu doradztwa agrotechnicznego.
grupa truskawkowa
31 May 2018
Oglądane 96 razy
Przemrożenia na plantacjach truskawki. Uszkodzenie szyjki korzeniowej. Efekty nie przykrywania roślin na zimę.
grupa truskawkowa
31 May 2018
Oglądane 362 razy
W tym roku firma Osadkowski SA w ramach projektu Grupa Truskawkowa przygotowuje wspólnie z portalem jagodnik.pl dwa letnie szkolenia truskawkowe, do udziału w których serdecznie zapraszamy wszystkich producentów truskawek. W ramach tych spotkań część szkoleniowa będzie połączona z wizytami na plantacjach truskawek, gdzie zostaną omówione zastosowana programy, podane zalecenia na dalszą część sezonu, a także przeprowadzone pokazy maszyn.
grupa truskawkowa
04 Jan 2018
Oglądane 14910 razy