KOMUNIKAT nr V - Zabiegi stymulujące odbudowę uszkodzeń mrozowych

Zabiegi dolistne (pozakorzeniowe), pierwszy zabieg stymulujący uszkodzenia po pełnym ruszeniu wegetacji, zabiegi dokorzeniowe

19K
shares

Komunikat dla Grupy Truskawkowej

nr V z dnia 31 marca 2016

 

Zabiegi stymulujące odbudowę uszkodzeń mrozowych

 

  1. Zabiegi dolistne (pozakorzeniowe)

Zabiegi dolistne mające na celu stymulację odbudowy uszkodzeń mrozowych oraz ułatwiające roślinom wyjście z głębokiego stresu oksydacyjnego związanego przemrożeniami należy rozpocząć gdy rośliny w pełni rozpoczną wegetacje i wypuszczą liście w liczbie umożliwiającej efektywne pobranie naniesionej cieczy roboczej (fot. 1).

Fot.1 Odmiana ‘Clery’ okolice Warki, uprawiana pod folią perforowaną. Widoczne są już tegoroczne w pełni wykształcone liście mogące efektywnie pobrać ciecz roboczą.

Fot. 2. Odmiana `Marmolada` (`Onebor’) uprawiana w okolicach Warki, bez okrycia. Pierwsze tegoroczne liście są w początkowej fazie wzrostu. 

Drugim ważnym warunkiem decydującym o efektywności zabiegu jest stabilizacja temperatury na poziomie umożliwiającym wchłanianie przez liście naniesionych substancji o działaniu biostymulującym (powyżej 10-12ºC).

 

Pierwszy zabieg stymulujący uszkodzenia po pełnym ruszeniu wegetacji:

 

AminoQuelant Ca w dawce 1,0-2,0 litr na ha + Asahi SL 0,25-0,5 litr na ha (z dawką wody standardowo stosowaną w ochronie roślin).

 

Przy uszkodzeniu szyjki korzeniowej i wiązek przewodzących wodę i składniki pokarmowe rośliny mają problem z pobieraniem i dystrybucją wapnia, który jest podstawowym składnikiem budulcowym oraz pierwiastkiem niwelującym wewnątrzkomórkowe skutki stresu. Wapń należy zatem dostarczyć dolistnie – zwłaszcza w początkowych okresach wzrostu i rozwoju. Wolne aminokwasy zawarte w preparacie AminoQuelat Ca są substancjami budulcowymi i prekursorami wielu roślinnych substancji aktywnych a zatem ich dostarczenie poprawia funkcjonowanie roślin i ułatwia regenerację uszkodzeń mrozowych. Preparat Asahi SL jest biostymulatorem łagodzącym skutki wewnątrzkomórkowego stresu oraz ułatwiającym regenerację uszkodzeń mrozowych.

 

Dawkowanie wymienionych preparatów należy dopasować do intensywności uszkodzeń, przy czym nie należy przekraczać ilości rekomendowanych powyżej aby nie doprowadzić do zachwiania równowagi wegetatywno-generatywnej u roślin.

 

Preparaty stymulujące odbudowę uszkodzeń mrozowych można łączyć z zabiegami ochrony roślin po wcześniejszym sprawdzeniu zgodności z aktualnie wykorzystywanym fungicydem lub insektycydem.

 

Nie należy łączyć rekomendowanego zabiegu z innymi preparatami stymulującymi wzrost i rozwój roślin gdyż może to prowadzić do przebiostumulowania.

 

Kolejne zabiegi stymulujące odbudowę uszkodzeń mrozowych będą rekomendowane w zależności od przebiegu pogody w dalszych komunikatach dla członków Grupy Truskawkowej.

 

  1. Zabiegi dokorzeniowe

Zabiegi dokorzeniowe stymulujące funkcjonowanie roślin oraz odbudowę uszkodzeń mrozowych należy rozpocząć dopiero gdy temperatura gleby ustabilizuje się na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie sytemu korzeniowego (ok. 6-8ºC). Wykonywanie tych zabiegów na glebę zbyt zimną (np. w okresie przymrozków) istotnie pogarsza ich efektywność.

 

W celu stymulacji regeneracji systemu korzeniowego  należy wprowadzić do ryzosfery:

 

- poprzez podlewanie: preparat humusowy H-850 WG w dawce 0,5 kg na 1000 litr wody + TerraSorb Radicular w dawce 2,0  litr na 1000 litr wody (sumaryczna dawka cieczy na hektar to ok. 5000 litrów)

 

lub

- poprzez fertygację kroplową: preparat humusowy H-850 WG w dawce 3,0 kg na ha + TerraSorb Radicular 10 litrów na ha (dawkę polewową od 10000 do 20000 litr na ha, należy dopasować do aktualnej wilgotności gleby)

 

Znajdujące się w preparacie H-850 WG kwasy fulwowe mają korzystne właściwości stymulujące system korzeniowy natomiast pozostałe komponenty preparatu H-850 WG poprawiają parametry fizykochemiczne gleby. Preparat aminokwasowy TerraSorb Radicular stymuluje rozwój życia glebowego, co również ma duże znaczenie w przypadku uszkodzeń system mu korzeniowego przez niskie temperatury.

 

 

Dr hab. Zbigniew Jarosz

Katedra Uprawy i Nawożenia Roślin Ogrodniczych

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Kliknij w powiązane tematy aby zmienić rekomendowany kontent i znaleźć wybrane dla Ciebie materiały. Obecna tematyka wyszukiwanego kontentu

grupa truskawkowa