Komunikat nr. 25. Ochrona truskawek, i koszenie liści po zbiorze owoców.

Ochrona truskawek przed groźnymi chorobami, oraz zabieg koszenia liści truskawki po zbiorze owoców.

66
shares

Komunikat 25/2017

z dnia 6.07.2017

 

Komunikat nr. 25. Ochrona truskawek, i koszenie liści po zbiorze owoców.

 

Faza rozwoju:  po zbiorze owców.

Choroby:

W tym momencie trwa intensywny wzrost korzeni truskawki oraz wzrost rozłogów. Po tym okresie wraz ze skracaniem się długości dnia nastąpi powolne przejście roślin w fazę generatywną (ierpień-wrzesień). Warto aby w czasie tworzenia się pąków kwiatowych rośliny znajdowały się w dobrej kondycji pod względem zdrowotnym.  Dlatego należy teraz ocenić stan plantacji pod kątem porażenia roślin przez choroby grzybowe, szkodniki oraz stan zachwaszczenia. Zwłaszcza na plantacjach odmian wrażliwych na szarą pleśń należy ocenić skuteczność wykonanego programu. Na wielu plantacjach odmiany Senga Sengana występowały problemy w skutecznym zwalczaniu grzyba powodującego tę chorobę. Po zbiorze pozostanie na takich plantacjach dużo porażonych owoców. Dodatkowo należy wykonać lustracje plantacji pod kątem występowania chorób liści (biała i czerwona plamistości liści, mączniak)

W przypadku stwierdzenia występowania chorób liści w dużym nasileniu, dużych strat z powodu szarej pleśni, silnego wzrostu roślin uniemożliwiającego skuteczną ochronę pozbiorczą, występowania roztocza truskawkowego lub silnego zachwaszczenia plantacji warto wykonać zabieg koszenia liści. W przypadku dobrej kondycji plantacji z koszenia liści można zrezygnować.

Fot.1. Zabieg koszenia liści truskawki po zbiorach, jest zabiegiem fitosanitarnym.  

 

Zabiegi agrotechniczne do wykonania po zbiorach:

1) Koszenie liści

Zalety koszenia liści po zbiorach:

- zwiększenie skuteczności zabiegów przeciwko roztoczowi truskawkowemu

- zniszczenie źródeł infekcji chorób grzybowych w kolejnym roku

- ułatwienie wygrabiania ściółki

- ułatwienie w zwalczaniu chwastów

- łatwiejsze niszczenie chwastów oraz rozłogów

Zasady wykonywania koszenia liści:

- po raz pierwszy podczas eksploatacji plantacji koszenie liści wykonuje się po pierwszej pełni owocowania, na roślinach dobrze rozrośniętych, silnie rozkrzewionych

- nie należy kosić roślin słabo rosnących

- nie należy kosić liści na plantacjach starszych niż 3 letnie

- liście należy skosić nie później niż 2 tygodnie po zbiorze

- podczas koszenia nie uszkadzać wierzchołków wzrostu

- na plantacjach jednorocznych wysokość koszenia – 3-5 cm

- na plantacjach starszych – 5-7 cm

- po skoszeniu liście należy usunąć z plantacji

2) Zniszczenie rozłogów

- zabieg wykonać 1-2 razy w zależności od potrzeb

- rozłogi można usunąć mechanicznie za pomocą glebogryzarek lub za pomocą herbicydu Basta 150 SL (stosować w międzyrzędziach wykonując zabieg z osłonami) w dawce 4 L/ha. W celu zwiększenia skuteczności zabiegu, zwłaszcza gdy występują chwasty jednoliścienne stosować łącznie z siarczanem amonowym w dawce: Basta 150 SL 3,2-4 l/ha + siarczan amonowy 10 kg/ha
Zalecana ilość wody: 400 l/ha

 

Propozycja zabiegów po zbiorczych owoców:

1)przeciwko Botritis cinerea powodującego szarą pleśń:

- Pomarsol Forte 80 WG, dawka 4,0 kg/ha

- Vaxiplant SL, dawka 1,0 l/ha

- Polyversum WP, dawka 150 g/ha

2) przeciwko białej plamistości liści truskawki:

- Zato 50 WG, dawka 0,25 kg/ha

3) przeciwko mączniakowi prawdziwemu truskawki:

- Domark 100 EC, dawka 0,6 l/ha

- Zato 50 WG, dawka 0,25 kg/ha

Fot. 2. Mączniak prawdziwy truskawki- odmiana 'Darselect'

Fot. 3. Czerwona plamistość liści- odmiana 'Malvina'

 

Fot. 4. Mączniak prawdziwy - odmiana 'Roxana'

Fot. 5. Biała plamistości liści truskawki-  odmiana 'Roxana'

Fot. 6. Całe rośliny porażone przez mączniaka prawdziwego- odmiana 'Vibrant'

 

Fot. 7. Intensywny wzrost odmiany 'Senga Sengana'  utrudniający ochronę pozbiorczą

 

Fot. 8. Szara pleśń- porażone zawiązki odmiany 'Senga Sengana' – w tym sezonie występowały duże problemy w skutecznej ochronie przeciwko szarej pleśni na tej odmianie

Fot. 9. Szara pleśń - porażony ogonek liściowy z zaschniętymi zawiązkami- odmiana 'Senga Sengana'

 

Opracowanie:

Dr inż. Beata Hetman

Katedra Ochrony i Kwarantanny Roślin

Dr inż. Paweł Krawiec

Katedra Sadownictwa

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

 

Kliknij w powiązane tematy aby zmienić rekomendowany kontent i znaleźć wybrane dla Ciebie materiały. Obecna tematyka wyszukiwanego kontentu

jagodniki