Komunikat nr 6. Informacja dotyczących zabiegów zwalczających choroby na plantacji truskawek.

Wzrost i rozwój truskawek na plantacji, zagrożenie chorobami w okresie wiosennym. Prawidłowy dobór fungicydów, w zależności od patogenu, jaki przebiegu warunków atmosferycznych.

207
shares

Komunikat 6/2017

 z dnia 13.04.2017

 

Informacja dotyczących  zabiegów zwalczających choroby na plantacji truskawek.

 

Faza rozwoju truskawki

- Plantacje w gruncie – rozwinięte 6-9 liści (BBCH 19)

- Plantacje pod osłonami płaskimi – na dnie rozety pojawiają się pąki kwiatowe lub pojawiają się pierwsze zamknięte pąki kwiatowe (BBCH 55-56)

Aktualna kondycja danej plantacji truskawek zależy od uprawianej odmiany oraz obecności pokrywy śnieżnej podczas zimy 2016/2017. W większości przypadków obserwuje się uszkodzenia mrozowe pędów truskawki w stopniu od małego do średniego. Należy się spodziewać, że osłabione po zimie rośliny będą bardziej podatne na choroby pochodzenia glebowego oraz choroby występujące na częściach nadziemnych.

 

Fot.1. Odmiana ‘Senga Sengana’ – woj. Lubelskie, gmina Opole Lubelskie 2.04.2017

 

Fot. 2. Niewielkie uszkodzenia mrozowe roślin odmiany ‘Senga Sengana’ woj. Lubelskie, gmina Opole Lubelskie 2.04.2017

 

Fot. 3. Odmiana ‘Rumba’ nie okrywana włókniną – woj. Lubelskie, gmina Łaziska – 7.04.2017

  

Fot. 4. Odmiana ‘Vibrant’ okrywana włókniną – woj. Lubelskie, gmina Łaziska – 7.04.2017

 

Fot. 5. Odmiana ‘Vibrant’ okrywana włókniną – uszkodzenia przymrozkowe pąków kwiatowych mrozowe po spadku temperatury (25.03.2017r.) poniżej -2,0°C – woj. Lubelskie, gmina Łaziska – 7.04.2017

 

Fot. 6. Odmiana ‘Vibrant’, dwuletnia rośliny uszkodzone podczas zimy przy braku pokrywy śniegu, woj. Lubelskie, gmina Łaziska 7.04.2017

 

Fot. 7. Odmiana ‘Vibrant’, dwuletnia rośliny uszkodzone podczas zimy przy braku pokrywy śniegu, woj. Lubelskie, gmina Łaziska 7.04.2017

 

Zabiegi agrotechniczne

  1. Koszenie, wygrabianie i niszczenie porażonych liści, które są źródłem infekcji chorób grzybowych na plantacjach truskawek. Są to zabiegi fitosanitarne, dzięki którym częściowo eliminowane są zarodniki patogenów powodujących choroby truskawki.
  2. W okresie przed kwitnieniem należy zwrócić uwagę na ochronę przeciwko skórzastej zgniliźnie owoców, białej i czerwonej plamistości liści, mączniakowi prawdziwemu truskawki oraz szarej pleśni

 

Propozycja zabiegów przeciwko chorobom truskawki w okresie przed kwitnieniem (3-4 zabiegi w odstępach co 7-10 dni)

  1. Polyversum WP (Pythium oligandrum) w dawce 0,1 kg/ha + Protector 0,2 l/ha (cel zabiegu: szara pleśń, mączniak prawdziwy truskawki, biała plamistość liści, czerwona plamistość liści)

Pierwszy zabieg należy wykonać po ruszeniu wegetacji. Należy zachować co najmniej 7-dniowy odstęp między zastosowaniem środka, a wykonywaniem zabiegów chemicznych, aby nie ograniczyć populacji P. oligandrum

  1. Kapelan 80 WG/Kapłan 80 WG/Biszop 80 WG/ El Cappo 80 WG/Pastor 80 WG (kaptan) w dawce 1,9 kg/ha (cel zabiegu: antraknoza, szara pleśń). Zabieg zapobiegawczy, przed wystąpieniach choroby. Scorpion 325 SC (azoksystrobina+difenokonazol) w dawce 1,0 l/ha (cel zabiegu: antraknoza, biała plamistosć liści). Zabieg interwencyjny po zauważeniu pierwszych oznak występowania choroby na plantacji.

Scorpion 325 SC stosować (maksymalnie 3 razy w sezonie) zapobiegawczo lub po wystąpieniu pierwszych objawów od początku tworzenia rozłogów do końca dojrzewania owoców (BBCH 40-89).

  1. Topsin M 500 SC (tiofanat metylu) w dawce 1,5 l/ha lub Yamato 303 SE (tiofanat metylu+tetrakonazol) w dawce 1,2-1,5 l/ha lub Zato 50 WG (trifloksystrobina) w dawce 0,25 kg/ha (cel zabiegu: szara pleśń, mączniak prawdziwy truskawki, biała plamistość liści)

Opryskiwać po stwierdzeniu pierwszych objawów choroby lub stwierdzeniu wysokiego potencjału infekcyjnego z poprzedniego sezonu (porażone liście). Topsin M 500 SC oraz Yamato 303 SE stosować tylko 1 raz w sezonie!

Ochrona chemiczna przeciwko białej plamistości i mączniaka prawdziwego truskawki podatnych odmian konieczna jest szczególnie w uprawach pod osłonami, ponieważ nawet minimalne porażenie wiosną, może przyczynić się do masowego rozprzestrzeniania choroby.

  1. Vaxiplant SL (laminaryna) w dawce 1 l/ha (cel zabiegu: szara pleśń, mączniak prawdziwy, biała plamistość liści truskawki, czerwona plamistość liści truskawki, ogranicza skórzastą zgniliznę owoców)

Pierwszy zabieg wykonać tuż przed kwitnieniem, następne powtarzać co 7-10 dni. Maksymalnie wykonać 7 zabiegów. Laminaryna uruchamia mechanizmy odpornościowe w roślinie. Odporność ta nie jest trwała. Utrzymuje się przez 10-14 dni w związku z tym należy powtarzać zabiegi lub stosować przemiennie inne fungicydy.

 

Dr inż. Beata Hetman

Katedra Ochrony i Kwarantanny Roślin

Dr. Paweł Krawiec

Katedra Sadownictwa

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

 

Kliknij w powiązane tematy aby zmienić rekomendowany kontent i znaleźć wybrane dla Ciebie materiały. Obecna tematyka wyszukiwanego kontentu

Polyversum