przędziorek

Przędziorki i roztocz truskawkowiec na plantacjach truskawek po zbiorach.
przędziorek
31 May 2018
Oglądane 173 razy
W czasie ocieplenia pogody, oraz ciepłych i słonecznych dnia. Może nasilić się występowanie przędziorka na plantacji truskawek.
przędziorek
31 May 2018
Oglądane 47 razy
Warunki pogodowe panujące w okresie wiosennym mają duże znaczenie dla rozwoju roślin i uzyskania odpowiedniej jakości i ilości plonu owoców. Warunki termiczne wpływają również na aktywność szkodników roślin. Już od tygodnia w różnych rejonach Polski zauważyć można aktywność przędziorków.
przędziorek
31 May 2018
Oglądane 105 razy
Obecnie wielu konsumentów zwraca uwagę na pochodzenie kupowanych produktów preferując owoce z upraw ekologicznych. Z tego względu, jak również stosując się do zaleceń Integrowanej Produkcji należy ograniczać stosowanie chemicznych środków ochrony roślin na korzyść metody biologicznej, w której wykorzystywani są wrogowie naturalni szkodników ? ich drapieżce i pasożyty. Metoda ta z powodzeniem stosowana jest w uprawach polowych w krajach o cieplejszym klimacie, natomiast w Polsce głównie w uprawach pod osłonami.
przędziorek
31 May 2018
Oglądane 37 razy
Skuteczne rozwiązania do zwalczania przędziorków i chorób truskawek
W ramach Demo Farmy Truskawkowej prowadzone są obserwacje dotyczące m.in. skuteczności zwalczani przędziorków przy zastosowaniu takich produktów jak Ortus i Nissorun Strong 250 EC. Szczególnie interesujące są efekty działania tego ostatniego, który jest oferowany z 5-krotnie większą ilością substancji czynnej (heksytiazoks) w porównaniu do stosowanego od lat akarycydu Nissorun 250 EC. Jak informuje Zbigniew Dąbrowski z firmy Sumi Agro Poland, po przeprowadzonej wiosną lustracji i stwierdzeniu na plantacji przędziorka chmielowca zastosowano taką właśnie mieszaninę, która w czasie kolejnej oceny przeprowadzonej w czasie dojrzewania pierwszych owoców potwierdziła swoją wysoką skuteczność.
przędziorek
31 May 2018
Oglądane 2825 razy
Przędziorek chmielowiec i kwieciak malinowiec, groźne szkodniki na plntacjach truskawek.
dr Mirosław Korzeniowski z firmy Bayer, opowiada jak skutecznie zwalczać. Szkodniki na plantacji truskawek, w okresie kwitnienia. Jakie do tego celu uzyć środki ochrony roślin, oraz jak dobrze zaplanować strategie zwalczania szkodników.
przędziorek
31 May 2018
Oglądane 5104 razy
Zdjecia obrazujące uszkodzenia, roślin spowodowane przez przędziorka chmielowca. Należy aktualnie zwrócić szczególną uwagę, na obecnosć tego szkodnika na plantacji. Oraz w razie potrzeby podjąć odpowiednie działania.
przędziorek
31 May 2018
Oglądane 52 razy
zwalczanie przędziorków, zwalczanie roztocza truskawkowca, lustracje na obecność roztoczy w uprawie truskawki
przędziorek
31 May 2018
Oglądane 34 razy
Jak szkodniki przetrwały zimę, kwieciak malinowiec, zmieniki i wciornastki, przędziorek chmielowiec i roztocza truskawkowca
przędziorek
31 May 2018
Oglądane 35 razy
Rola koszenia liści i okoliczności w których warto to wykonać. i nawożenie po zbiorach.
przędziorek
31 May 2018
Oglądane 230 razy
Monitorowanie plantacji i zwalczanie szkodników.
przędziorek
31 May 2018
Oglądane 502 razy
Chronić truskawki przed przędziorkiem chmielowcem.
przędziorek
31 May 2018
Oglądane 174 razy