Szara pleśń truskawki.

Czerwona szypułka truskawki.

204
shares

Komunikat X z dnia 05.05.2015

 

Szara pleśń truskawki

 

Mamy okres kwitnienia odmian wczesnych np. Honeoye, Clery, Flair, a w tym tygodniu (4-8 maja) rozpoczną kwitnienie kolejne odmiany truskawek, z których zdjęto włókniny np. Roxana. Przypominamy więc o zwalczaniu szarej pleśni truskawek. Szczególnie dużą podatnością na porażenie charakteryzują się kwiaty i ten okres będzie decydujący w uzyskaniu dobrych efektów ochrony. Pierwsze zabiegi powinny być wykonane na początku kwitnienia, a nawet przed kwitnieniem jeśli stosujemy środki biologiczne Polyversum WP lub biotechniczne Vaxiplant SL. Zabiegi te pozwalają wówczas na wykorzystanie właściwości stymulujących lignifikację ścian komórkowych, komórek roślinnych oraz uruchamianie systemów obronnych.

 

Fot 1 Czerwona szypułka, a pod nią wyraźna zgnilizna (szara pleśń)- efekt porażenia w okresie kwitnienia.

 

Jednocześnie warto pamiętać, że uzyskanie dobrych efektów ochrony, zwłaszcza w warunkach sprzyjających rozwojowi patogenu (wysoka wilgotność względna powietrza, temperatura 15-18oC) wymaga zwrócenia uwagi na inne elementy uprawy, które mogą mieć decydujący wpływ na rozwój i rozprzestrzenianie się patogenów na plantacji np.:

  • nadmierne nawożenie zwłaszcza azotowe (w tym szczególnie jonem N-NH4),
  • zachwaszczenie plantacji.
  • brak ściółkowania.

Uzyskanie dobrych efektów wykonywanych zabiegów na zaniedbanych pod względem agrotechnicznym plantacjach jest bardzo trudne, nawet jeśli stosowane są fungicydy o wysokiej skuteczności. Istotnym elementem w uzyskaniu dobrych rezultatów jest także odpowiednia ilość cieczy roboczej i dobry opryskiwacz. W etykietach środków zarejestrowanych do ochrony truskawek przed chorobami najczęściej jest informacja: stosować 500-700l wody/ha. W ubiegłym roku zdarzały się gospodarstwa, w których producenci stosowali nawet po 1200l cieczy na 1 hektar. Przy tak wysokiej wilgotności i częstych opadach deszczu, jakie w ubiegłym roku miały miejsce, nie pozwalało to na uzyskanie dobrych efektów. Stężenie stosowanych środków ochrony przy takiej ilości wody było o połowę mniejsze. 

            Podsumowując:

  • Zabiegi przeciwko szarej pleśni należy rozpocząć w okresie pierwszych rozwijających się kwiatów.
  • Dalsze zabiegi wykonywać w odstępach 5-7 dni w zależności od przebiegu pogody.
  • Ustalając terminy zabiegów należy uwzględniać ewentualne zmycie fungicydów, a więc konieczna jest znajomość wielkości opadu od ostatniego opryskiwania.
  • W okresach ulewnych deszczy istnieje niekiedy konieczność wykonania powtórnego zabiegu znacznie wcześniej niż podaje się w schematycznych zaleceniach, czasem nawet już następnego dnia.

Fot. 2 Objawy szarej pleśni widoczne już w okresie kwitnienia.

 

Asortyment zarejestrowanych fungicydów do zwalczania szarej pleśni jest bogaty (tabela 1). Należy to wykorzystać i stosować rotację preparatów opracowując program ochrony. Unikniemy w ten sposób ryzyka selekcji form odpornych grzyba Botrytis cinerea. Problemy z uzyskaniem dobrych efektów ochrony chemicznej w ubiegłym roku w niektórych przypadkach mogły być właśnie związane z obniżeniem się wrażliwości form grzyba B. cinerea na powszechnie stosowane fungicydy.

 

Prezentacja fungicydów zarejestrowanych do zwalczania szarej pleśni w uprawie truskawek. 

1)     W warunkach niskiego ryzyka zakażenia stosować środki powierzchniowe o działaniu zapobiegawczym

Thiram Granuflo 80 WG,

Pomarsol Forte 80 WG

Sadoplon 75 WP.

2)     Przy średnim ryzyku zakażenia:

Teldor 500 SC,

Signum 33 WG,

Frupica 400 SC,

Rovral Aquaflo 500 SC i odpowiedniki,

Mythos 300 SC.

3)     W warunkach dużego zagrożenia chorobowego, zwłaszcza w okresie pełni kwitnienia, najlepiej wykonać zabiegi fungicydami:

 Luna Sensation 500 SC,

 Switch 62,5 WG.

 

Wszystkie wymienione środki powinny być stosowane zapobiegawczo lub do 24 godzin od momentu zakażenia roślin.

 

Tabela 1. Fungicydy zarejestrowane do zwalczania szarej pleśni truskawek

FUNGICYD

GRUPA CHEMICZNA

SUBSTANCJA AKTYWNA

Luna Sensation 500 SC

SDHI + strobilurynowy

fluopyram+trifloksystrobina

Mythos 300 SC

anilinopirimidyny

pirymetanil

Switch 62,5 WG

anilidopirymidyny+fenylopirole

cyprodinil+fludioksonil

Frupica 440 SC

anilidopirymidynowy

mepanipirim

Pomarsol Forte 80 WG

ditiokarbaminiany

tiuram

Sadoplon 75 WP

Thiram Granuflo 80 WG

Signum 33 WG

strobiluryny+anilidy

piraklostrobina+boskalid

Teldor 500 SC

hydroksyanilidy

fenheksamid

Rovral Aqua Flo/ Grisu

dikarboksymidowy

iprodion

Polyversum WP

preparat biologiczny

grzyb Pythium oligandrum

Vaxiplant SL

polisacharyd

laminaryna

 

Fot. 3 Porażona przez B. cinerea szypułka.

 

Fot. 4 Porażona szypułka przez Botrytis cinerea. Infekcja nie rozwija się dalej w skutek poprawnie prowadzonej ochrony przed szarą pleśnią.

 

Dr. hab. Beata Meszka prof. nadz.

Instytut  Ogrodnictwa w Skierniewicach

Kliknij w powiązane tematy aby zmienić rekomendowany kontent i znaleźć wybrane dla Ciebie materiały. Obecna tematyka wyszukiwanego kontentu

truskawka odmiana flair