Dlaczego ugór herbicydowy, to nie najlepsze rozwiązanie ?

11K
shares

Komunikat III b z dnia 15 kwietnia 2015

 

Ugór herbicydowy

 

Stosowanie herbicydów w uprawie truskawki jest zdecydowanie najgorszym i nie polecanym sposobem utrzymania gleby.

 

Praktyka pokazuje, że nawet po zastosowaniu herbicydów selektywnych dopuszczonych do stosowania na plantacjach truskawki, mogą wystąpić na roślinach uszkodzenia istotnie pogarszające ich funkcjonowanie oraz zmniejszające wielkość plonu. Uszkodzenia potęguje zastosowanie herbicydu niezgodne z zaleceniami, np. bezzasadne zwiększanie dawki lub błędy w aplikacji. Poniżej kilka przykładów objawów uszkodzeń herbicydowych roślin.

 

 

Fot. 1. Objawy uszkodzenia roślin po zastosowaniu herbicydu dopuszczonego do stosowania na plantacjach truskawki.

 

Fot. 2. Objawy uszkodzenia roślin przez glifosat.

 

Fot. 3. Objawy uszkodzenia roślin przez pozostałości herbicydu doglebowego.

Fot. 4. Objawy uszkodzenia truskawki przez jeden z herbicydów doglebowych.

 

Fot. 5. Objawy uszkodzenia roślin przez mieszaninę glifosatu i MCPA.

Fot. 6.  Objawy uszkodzenia roślin przez jeden z graminicydów dopuszczonych do stosowania w uprawie truskawki.

 

Fot. 7. Objawy uszkodzenia roślin przez herbicyd dopuszczony do stosowania w uprawie truskawki zastosowany w podwójnej dawce.

 

 

Aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia uszkodzeń herbicydowych należy pamiętać o kilku zasadach:

- nie należy stosować herbicydów na roślinach źle odżywionych oraz osłabionych przez choroby lub szkodniki,

- nie należy łączyć stosowania herbicydów z dokarmianiem pozakorzeniowym, zwłaszcza przy zastosowaniu biostymulatorów,

- nie należy stosować herbicydów niewiadomego pochodzenia lub nie mających rejestracji do stosowania w uprawie truskawki,

- nie należy bezzasadnie zwiększać dawki lub częstotliwości stosowania herbicydów.

 

Jeżeli po zastosowaniu herbicydu, na roślinach wystąpią objawy uszkodzeń należy jak najszybciej zastosować intensywny program biostymulujący, który będzie niwelował szkodliwy wpływ substancji aktywnej preparatu. Program taki zostanie ustalony z uwzględnieniem indywidualnych uwarunkowań po wcześniejszym kontakcie i na zapotrzebowanie Plantatora.

Przypadki uszkodzenia plantacji truskawek przez herbicydy prosimy zgłaszać drogą e-mail na adres grupatruskawkowa@osadkowski.pl z podaniem istotnych informacji: jaki herbicyd został zastosowany, w jakiej dawce, w jakich warunkach pogodowych oraz kiedy. Ważne są również informacje na temat uprawianej odmiany, uwarunkowań glebowych oraz stosowanej technologii uprawy (np. rodzaj nawadniania, czy jest fertygacja itp.). Do wiadomości zgłaszającej zaistniały problem, proszę również dołączyć zdjęcia ilustrujące rodzaj i nasilenie uszkodzeń. Po przeanalizowaniu wszystkich nadesłanych informacji, zostaną przygotowane indywidualne zalecenia dalszego postępowania, mające na celu zminimalizowanie uszkodzeń roślin powstałych na skutek stosowania herbicydu.

 

Dr inż. Zbigniew Jarosz

Katedra Uprawy i Nawożenia Roślin Ogrodniczych

Uniwersytet Przyrodniczy w  Lublinie

Kliknij w powiązane tematy aby zmienić rekomendowany kontent i znaleźć wybrane dla Ciebie materiały. Obecna tematyka wyszukiwanego kontentu

uprawa truskawki